21.01.2022 03:11:16
21.01.2022 03:11:16

Nettkirken - åpen for alle, alltid!

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du prate med nettprester og -diakoner, tenne lys og be om forbønn. Nettkirken er ikke et fysisk rom, men åpner likevel rom i og mellom mennesker. Her er det rom for deg.

Del

Ord for natten

Lytt til ord til ro for natten og håp for morgendagen.

I ord for natten får du noen kveldstanker, du blir ofte sunget en salme for eller får lest er vers, og til slutt lyses velsignelsen. 

Til deg. Akkurat der du er.

Ord for natten publiseres hver onsdag, fredag og søndag kl 22.00 på Den norske kirkes Facebook-side, og blir tilgjengelig i video-spillelisten på YouTube.

Finn alle videoer: 

Del

Digitale gudstjenesterDigitale gudstjenester

Vi feirer gudstjenester digitalt - sammen hver for oss, der vi er.

Den norske kirkes nasjonale Facebook-side og Youtube-kanal sender gudstjeneste søndag i oddetallsuker kl 11.00. Du finner de ved å gå tilfacebook.com/dennorskekirke.

Del

Kontakt oss

Nettkirken drives nå av Kirkerådet. 

Har du spørsmål knyttet til driften eller nettsiden?
Ta kontakt på Den norske kirkes Facebook-side: facebook.com/dennorskekirkeeller på e-post til Karen Frøyen Dideriksen i kommunikasjonsavdelingen: kd768@kirken.no. 

Del