Kristi forklarelsesdag

Photo by Thibault Mokuenko on Unsplash

Kristi forklarelsesdag: PrekentekstLuk 9,28-36

Bokmål

28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be.29 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite.30 Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia.31 De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem.32 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham.33 Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa.34 Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt.35 Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!»36 Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Nynorsk

28 Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be.29 Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite.30 Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia.31 Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem.32 Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han.33 Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa.34 Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle.35 Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!»36 Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Nordsamisk

28 Sullii gávcci beaivvi maŋŋil go Jesus lei cealkán dán, son válddii fárrosis Biehtára, Johanasa ja Jáhkoba ja manai várrái rohkadallat.29 Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai áibbas, ja su biktasat šadde vielgadin ja šearradin.30 Fáhkka guokte olbmá, Movsses ja Elia, leigga sártnodeamen suinna.31 Soai oidnuiga hearvásvuođas ja hálaiga suinna su jápmima birra, man son fertii ollašuhttit Jerusalemis.32 Biehtár ja su guoimmit ledje lossadit nohkkan, muhto morihedje ja oidne su hearvásvuođa ja olbmáguovtto geat leigga čuožžumin su luhtte.33 Go olbmát leigga guođđimin sin, de Biehtár dajai Jesusii: «Oahpaheaddji, lea buorre go mii leat dáppe. Ceggejehkot golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Movssesii ja ovtta Eliai». Muhto ii son diehtán maid dajai.34 Dan botta go Biehtár lei sárdnumin, bođii balva ja suoivvanasttii sin, ja go sii jávke balvva sisa, de máhttájeaddjit suorganedje.35 Ja balvvas gullui jietna: «Dát lea mu Bárdni gean mun lean válljen. Guldalehket su!»36 Maŋŋil go jietna lei sárdnon, de sii oidne Jesusa okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eai ge dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.
   

1. lesetekst2 Mos 34,27-35

2. lesetekst2 Kor 3,12-18

Bokmål

12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt.14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort.15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.16  Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.17  Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Nynorsk

12 Når vi no har slikt eit håp, går vi frimodig fram.13 Vi gjer ikkje som Moses, som la eit slør over andletet så israelittane ikkje skulle sjå den minkande glansen før han var borte.14 Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg dette sløret der når dei les frå den gamle pakta, og det blir ikkje fjerna, for det er i Kristus det blir teke bort.15 Ja, heilt til denne dag ligg det eit slør over hjartet deira når det blir lese frå Moselova.16  Men når dei vender om til Herren, blir sløret teke bort.17  Herren, det er Anden, og der Herrens Ande er, der er fridom.18 Men vi som utan slør over andletet ser Herrens herlegdom som i ein spegel, vi blir alle omdanna til dette biletet, frå herlegdom til herlegdom, og dette skjer ved Herrens Ande.

Nordsamisk

12 Go mis nappo lea dakkár doaivu, de mii leat roahkkadat.13 Mii eat daga nugo Movsses gii bijai liinni muođuid ovdii amaset israellaččat oaidnit mo dat mii lei jávkamin, nogai.14 Muhto sin miella buoššuduvvui. Dát liidni lea báhcán sadjásis gitta otná beaivvi rádjái go sii lohket boares lihtu girjjiid, dasgo dušše Kristus váldá dan eret.15 Duođaid, vel otná beaivvi ge lea liidni sin váimmuid alde álo go Movssesa láhka lohkkojuvvo.16 Muhto go sii jorgalit Hearrá guvlui, de liidni váldojuvvo eret.17 Hearrá lea Vuoigŋa, ja doppe gos Hearrá Vuoigŋa lea, doppe lea friddjavuohta.18 Ja mii buohkat geat geahččat govččakeahtes muođuiguin Hearrá hearvásvuođa dego speadjalis, nuppástuvvat seammá hearvásvuođa govvan, hearvásvuođas hearvásvuhtii. Dát boahtá Hearrás gii lea Vuoigŋa.
   

Mange lag med mening og minner.

Når vi opplever noe stort eller uforståelig, hender det vi reagerer rart. I møte med kjærligheten sier vi noe utrolig kleint så vi rødmer helt opp til ørene. Ansikt til ansikt med døden kan vi bli helt lammet eller begynne å le.

Peter møter det hellige på fjellet og snakker i vei uten å vite hva han sier. Han blir reddet av en sky, som overskygger disiplene. Maria blir også overskygget (Luk 1,35). Det var slik hun ble gravid. Også hun møtte det hellige og hørte en guddommelig røst. For henne var det mer hverdagslig. Underet skjedde i hjemmet, i kroppen hennes, i stallen. Forvandlingens lys skinte på en annen måte da ungjentas kropp ble valgt til å bære frem Guds hjerte.

Disiplene på fjellet får høre om «utgangen» på livet til Jesus. Dette er ikke bare en underlig måte å snakke om død på. Her ligger det mange lag med mening og minner. En av Bibelens viktigste forestillinger om frigjøring er Israelsfolkets utgang (exodus) fra slaveriet i Egypt.

Jesu utgang, hans død og oppstandelse, forvandlet verden. Det han fullførte i Jerusalem, ga nytt håp og nye drømmer til oss. Om frihet, om å finner tilbake til oss selv, om å få leve i fellesskap.

Jeg tror ikke det finnes noen oppskrift på hvordan vi skal møte det uforståelige eller hellige. Peter ble forvirret og redd, men snakket likevel. Etter å ha blitt overskygget tiet han og disiplene. Maria var kanskje også litt forvirret og redd. Hun tok vare på alt og grunnet på det i sitt hjerte.

Del

Tidligere søndagstanker

Ønsker du å motta søndagstanker på e-post?


19.02.2019 21:04:40
19.02.2019 21:04:40

Nettkirken - åpen for alle, alltid!

Nettkirken er en kirke for deg som av ulike årsaker ikke kan eller vil oppsøke en "vanlig" kirke eller prest/diakon.

Her kan du prate med nettprester og diakoner, tenne lys, be om forbønn og lese søndagens tekst. Nettkirken er ikke et fysisk rom, men åpner likevel rom i og mellom mennesker. Rom der hjerter kan møtes og håp vekkes. Rom der samtaler kan føres og vanskelige spørsmål stilles. Rom for det som er stort og det som er lite. Rom for det som tåler dagens lys og det vi helst vil gjemme. Det grenseløse internettet og kontakten som er mulig på tvers av grenser, speiler det fellesskapet som finnes mellom mennesker. Her, hvor så mange lever mye av livet sitt vil kirken også være med sitt nærvær.

Sjømannskirken etablerte Nettkirken i 1999 og er en stasjon på linje med organisasjonens øvrige kirker. Sjømannskirken og Den norske kirke samarbeider i dag om felles kirkelig nærvær på nett.

Del

Kontakt oss

Ønsker du kontakt med prest?

Du kan alltid kontakte nettprestene ved å sende epost til nettpresten@nettkirken.no eller til en av nettprestene direkte. Du finner kontaktinformasjon ved å klikke på bildene under.

Epost til Nettpresten besvares daglig. Direkteepost til de enkelte nettprestene kan noen ganger ta litt lenger tid.

Du kan også chatte med oss. Klikk her for å se om vi er tilgjengelig på chat.

18.09.2017 23:00

Kjersti Østland Midttun

17.08.2017 12:03

Marie Skarrebo Holmen

30.04.2018 14:26

Ellen Langlete Haga

29.03.2017 09:35

Knut Nåtedal

I permisjon fram til sommeren 2019


Ønsker du kontakt med administrasjonen?

Sjømannskirken
Strandgaten 198
Postboks 2007 Nordnes
5817 Bergen, Norge
+47 55 55 22 55
info@sjomannskirken.no

Del

Støtt oss

Vil være med å støtte Nettkirken? Vi trenger din gave for å fortsette å møte mennesker i sorg og glede, uavhengig av geografi.

Du kan også gi en gave med Vipps ved å sende til 69174 (Nettkirken i Sjømannskirken)

Del