Dagens betraktning

Velkommen til Dagens Betraktning Nettkirken!

 

Klagemuren

Ein klagemur i livet sku alle ha! Gud vil ha med oss å gjera, også når livet går oss imot. Ja, kanskje er det hos den nedbrotne han er aller nærast, hos han som ikkje kan seia anna enn "Kyrie Eleison", Gud vær meg syndar nådig.

Eg ropar høgt til Herren. Eg bed til Herren om nåde.
Eg auser ut mi klage og fortel han om mi naud.
Når ånda mi veiknar, kjenner du min stig.
Salme 142.

 

Med venleg helsing
Martin Alvsvåg

11.09.12

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Dagens Bibelord

Arkiv

Abonner på Dagens betraktning

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Stian Roos er opptatt Stian Roos er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget