Dagens betraktning

Velkommen til Dagens Betraktning Nettkirken!

Klagemuren

Ein klagemur i livet sku alle ha! Gud vil ha med oss å gjera, også når livet går oss imot. Ja, kanskje er det hos den nedbrotne han er aller nærast, hos han som ikkje kan seia anna enn "Kyrie Eleison", Gud vær meg syndar nådig.

Eg ropar høgt til Herren. Eg bed til Herren om nåde.
Eg auser ut mi klage og fortel han om mi naud.
Når ånda mi veiknar, kjenner du min stig.
Salme 142.

 

Med venleg helsing
Martin Alvsvåg

11.09.12

Skriv en kommentar


Dagens Bibelord

Arkiv

Abonner på Dagens betraktning

Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget Møt nettprestene Cathrine Hopstock Havgar er opptatt Cathrine Hopstock Havgar er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Stian Roos er opptatt Stian Roos er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Jan Christian Kielland er opptatt Jan Christian Kielland er pålogget