Les

Gjennom 2000 år har Bibelen alltid vært tidenes mest leste bok, og topper fortsatt statistikken. Noe av årsaken er at nettopp de bibelske skrifter ble brukt gjennom generasjoner for å gi mennesker et skriftspråk, men Bibelens 66 bøker er også så mangfoldige at man aldri blir ferdig med dem.

Å lese har alltid vært en grunnstein i den kristne tradisjon, og gjennom spalten «Dagens bibelord» får du bibelordet som også brukes i NRK’s morgenandakter. Du kan også gå til «Dagens betraktning» og finne en kort tekst til ettertanke. «Søndagstanker» er en noe lengre tekst som peker fram mot kommende søndags tekst.

I den kristne tro står Jesus i sentrum. Han er alle tings opphav og mål – «alfa og omega». I Johannesevangeliet omtales Jesus som Ordet fordi det er en uløselig enhet mellom Jesus og Ordet slik vi finner det i Bibelen. Det er i Bibelen – ordet - troen har sin kilde og finner næring til å vokse. I Nettkirken er vi glade for å kunne bruke Bibelen online på både nynorsk og bokmål Funksjonen «Hvor finner jeg..» hjelper deg til å finne bibelsitater. Se også bibelen.no for flere spennende funksjoner.

Mange har forsøkt å sette ord på hva kristen tro er. Vi har samlet noen av disse forsøkene under overskriften «Om kristen tro».

God lesning!


Møt nettprestene Marius Økland er opptatt Marius Økland er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget Møt nettprestene Stian Roos er opptatt Stian Roos er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget