Søndagstanker

Velkommen til Nettkirkens Søndagstanker!

Prekentekst 09.03.14
1. søndag i fastetiden

1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet:
           Mennesket lever ikke av brød alene,
           men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
    5 Da tok djevelen ham med til den hellige by, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
           Han skal gi sine engler befaling om deg.
           Og de skal bære deg på hendene,
           så du ikke støter foten mot noen stein.»
    7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
           Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
    8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
           Herren din Gud skal du tilbe,
           og ham alene skal du tjene.»
    11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

8 Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. 9 Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
   

ERR:Kunne ikke finne noen del som passer med 3,1-8

12 Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. 13 Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Den som blir fristet, lokkes og dras av sin egen lyst. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.
    16 La dere ikke føre vill, mine kjære søsken!

1 Sidan førte Anden Jesus ut i øydemarka for at djevelen skulle freista han. 2 Han fasta i førti dagar og førti netter, og til slutt tok svolten han. 3 Då kom freistaren til han og sa: «Er du Guds Son, så sei at desse steinane skal bli til brød!» 4 Jesus svara: «Det står skrive:
           Mennesket lever ikkje av brød åleine,
           men av kvart ord som går ut frå Guds munn.»
    5 Då tok djevelen han med seg til den heilage byen, sette han ytst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Son, så kast deg utføre! For det står skrive:
           Han skal gje englane sine påbod om deg.
           Dei skal bera deg på hendene,
           så du ikkje støyter foten på nokon stein.»
    7 Men Jesus sa til han: «Det står òg skrive:
           Du skal ikkje setja Herren din Gud på prøve.»
    8 Så tok djevelen han med seg opp på eit svært høgt fjell og synte han alle rika i verda og deira herlegdom 9 og sa: «Alt dette vil eg gje deg om du fell ned og tilbed meg.» 10 Men Jesus sa til han: «Vekk med deg, Satan! For det står skrive:
           Herren din Gud skal du tilbe,
           han og ingen annan skal du tena.»
    11 Då gjekk djevelen frå han, og sjå, englar kom og tente han.

8 Herren Gud planta i gammal tid ein hage i Eden. Der sette han mennesket han hadde forma. 9 Og Herren Gud lét alle slag tre veksa opp av jorda, forlokkande å sjå på og gode å eta av, og midt i hagen livsens tre og treet til kunnskap om godt og vondt.
   

ERR:Kunne ikke finne noen del som passer med 3,1-8

12 Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han. 13 Ingen som blir freista, må seia: «Det er Gud som freistar meg.» For Gud blir ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen. 14 Den som blir freista, blir lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død.
    16 Far ikkje vill, mine kjære sysken!

1 Das maŋŋil Vuoigŋa doalvvui Jesusa meahccái, vai beargalat geahččalivččii su. 2 Go Jesus lei atnán borakeahttáivuođa njealljelot beaivvi ja njealljelot ija, de nealgugođii loahpas. 3 De geahččaleaddji bođii su lusa ja dajai: «Jos don leaččat Ipmila Bárdni, de gohčo dáid geđggiid šaddat láibin!» 4 Muhto Jesus vástidii sutnje: «Lea čállojuvvon: Olmmoš ii eale dušše láibbis, muhto juohke sánis mii boahtá Ipmila njálmmis.»
    5 Dasto beargalat válddii su bassi gávpogii ja bijai su alimussii tempela geađgemuvrra ala 6 ja dajai: «Jos leaččat Ipmila Bárdni, de bálkestahte dás vuolás! Dasgo lea čállojuvvon:
        Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du;
        sii guddet du gieđaideaset alde,
        amat norddastit juolggát geađgái.»
    7 Jesus celkkii sutnje: «Lea maiddái čállojuvvon: It galgga geahččalit Hearrá Ipmilat.»
    8 Beargalat válddii su fas mielddis muhtun hui alla várrái ja čájehii sutnje buot máilmmi riikkaid ja daid hearvásvuođa 9 ja dajai: «Buot dáid mun attán dutnje, jos don fal luoitádat ja gudnejahtát mu.» 10 De Jesus celkkii sutnje: «Sáhtán, gáidda eret! Dasgo lea čállojuvvon:
        Hearrá Ipmilat galggat gudnejahttit,
        ja aivvestassii su bálvalit.»
    11 De beargalat guđii su, ja eŋgelat bohte ja bálvaledje su.
   

8 Ja Hearrá Ipmil gilvvii gilvvagárddi nuorttas, Edenii, ja bijai dohko olbmo gean son lei ráhkadan. 9 Hearrá Ipmil šaddadii eatnamis buotlágán muoraid, mat ledje hávskit oaidnit ja maid šaddosat ledje buorit borrat, ja gasku gilvvagárddi eallima muora, nu maiddái dieđu muora buori ja bahá diehtit.
   

ERR:Kunne ikke finne noen del som passer med 3,1-8

12 Ávdugas son gii gierdá geahččalusaid. Dasgo go son lea geahččaluvvon, de oažžu eallima kruvnnu man Ipmil lea lohpidan sidjiide geat ráhkistit su. 13 Allos daddjo oktage gii geahččaluvvo: «Ipmil han geahččala mu.» Dasgo bahá ii geahččal Ipmila, ii ge Ipmil ieš geahččal ovttage. 14 Muhto juohkehaš geahččaluvvo, go su iežas anistupmi geassá ja giktala su. 15 Go anistupmi lea sahkanan, de das riegáda suddu, ja go suddu lea láddan, de das riegáda jápmin. 16 Allet čádjádala, ráhkis oskuguimmiidan!
   

Med oss for øye

Hva er dette for en lidenskapsløs asket som ingen fristelse biter på? Ikke går han med på det fornuftige forslag om å trylle fram litt mat etter 40 dagers faste. Hva ville vært galt med det? Og å unne seg usårbarhet og kontroll? - Kan ikke det være godt å ha når han skal komme til å utfordre dem som har makt til å få ryddet han av veien? Djevelens oppfordring vil jo bare innebære at han tar ut og gjør bruk av det som han allerede har på konto som Guds sønn.

Men det vil ikke Jesus ta ut. Det vil si, han vil ikke ta det ut for å bruke det på seg selv. Det han har på konto som Guds sønn, har han tenkt å gi til noen som han har enda kjærere enn sitt eget liv. Det er deg og meg og våre dypeste behov Jesus har for øye når han sier nei til fristerens forslag.

For Jesus har slått inn på veien til korset. Korset er stedet der all ondskap dømmes. Men det er også stedet der Gud øser ut alt det han har på konto av rettferdighet og barmhjertighet, av omsorg, kjærlighet og tilgivelse.
Det er hele hans kapital og lidenskap, ja mer enn det, det er hele hans liv. Mot all verdens makt og rikdom kan det synes lite og betydningsløst. Men for det enkelte menneskehjerte er det overveldende stort.

 

Skrevet av

Birgitte Bentzrød

Utenlandssjef  

03.03.14

2014 / 03

2 kommentarer
  • marthe Takk
    09.03.2014 10:25:41
  • PE. "Engler kom og tjente ham..." Vi er frelst av nåde, men det følger velsignelse med å motstå fristeren.
    Kanskje vi også får engler på besøk når vi imøtegår djevelen med Guds eget ord?
    08.03.2014 11:16:33

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Martin Brenne Wigtil er opptatt Martin Brenne Wigtil er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget Møt nettprestene Cathrine Hopstock Havgar er opptatt Cathrine Hopstock Havgar er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Stian Roos er opptatt Stian Roos er pålogget