Søndagstanker

 

Prekentekst 27.03.16
Påskedag

1 
    Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. 2 Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» 3 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. 4 De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. 5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. 9 Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. 10 Disiplene gikk så hjem.

1 Da sang Moses og israelittene denne sangen for Herren:
        
          Jeg vil synge for Herren,
          for han er høyt opphøyd;
          hest og rytter kastet han i havet.
          
    2 Herren er min kraft og min styrke,
          han er blitt min frelse.
          Han er min Gud, ham vil jeg prise,
          min fars Gud, ham vil jeg opphøye.
          
    3 Herren er en kriger,
           Herren er hans navn.
          
   

12 For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

1 
    Tidleg om morgonen første dagen i veka, medan det endå er mørkt, kjem Maria Magdalena til grava. Då får ho sjå at steinen er teken bort frå grava. 2 Ho spring av stad og kjem til Simon Peter og den andre læresveinen, han som Jesus hadde kjær, og seier til dei: «Dei har teke Herren ut av grava, og vi veit ikkje kvar dei har lagt han.» 3 Då tok Peter og den andre læresveinen ut og kom til grava. 4 Dei sprang saman, men den andre læresveinen sprang fortare enn Peter og kom først til grava. 5 Han bøygde seg inn og såg linkleda som låg der, men han gjekk ikkje inn i grava. 6 Simon Peter følgde etter, og han gjekk inn. Han såg linkleda som låg der, 7 og duken som Jesus hadde hatt over hovudet. Den låg ikkje saman med linkleda, men samanrulla på ein stad for seg. 8 Då gjekk den andre læresveinen òg inn, han som var komen først fram til grava. Han såg og trudde. 9 For endå hadde dei ikkje skjøna det Skrifta seier, at han måtte stå opp frå dei døde. 10 Så gjekk læresveinane heim.

1 Då song Moses og israelittane denne songen for Herren:
        
          Eg vil syngja for Herren,
          for han er høgt opphøgd;
          hest og ryttar kasta han i havet.
          
    2 Herren er mi kraft og min styrke,
          han har vorte mi frelse.
          Han er min Gud, han vil eg prisa,
          min fars Gud, han vil eg opphøgja.
          
    3 Herren er ein krigar,
           Herren er hans namn.
          
   

12 For i dåpen vart de gravlagde med han; der vart de òg oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han som reiste Kristus opp frå dei døde. 13 De var døde på grunn av misgjerningane og det uomskorne kjøtet dykkar. Men han gjorde dykk levande saman med Kristus då han tilgav oss alle våre misgjerningar. 14 Skuldbrevet mot oss sletta han, det som var skrive med lovbod; han tok det bort frå oss då han nagla det til krossen. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og viste dei fram til spott og spe då han synte seg som sigerherre over dei på krossen.

1 Árrat iđedis vahku vuosttaš beaivvi, go ain lei seavdnjat, bođii Márjá Magdalena hávddi lusa ja oinnii ahte geađgi lei váldojuvvon eret hávddi ovddas. 2 Son viehkalii ja bođii Simmon Biehtára ja nuppi máhttájeaddji lusa, gean Jesus ráhkistii, ja muitalii sudnuide: «Sii leat váldán Hearrá eret hávddis, eat ge dieđe gosa leat bidjan su.» 3 Biehtár ja nubbi máhttájeaddji vulggiiga hávddi lusa. 4 Soai viegaiga ovttas, muhto nubbi máhttájeaddji viegai johtileabbot go Biehtár ja bođii vuosttašin hávddi lusa. 5 Son njahkalii sisa ja oinnii giessanliinniid das, muhto ii mannan hávddi sisa. 6 Simmon Biehtár bođii dál maŋis, ja manai hávddi sisa. Son fuobmái giessanliinniid das, 7 ja dan liinni mii lei leamaš Jesusa oaivvi badjel. Dat ii lean giessanliinniid luhtte, muhto gissojuvvon sierra sadjái. 8 De nubbi máhttájeaddji ge manai sisa, son gii lei joavdan hávddi lusa vuosttažin. Son oinnii ja oskkui. 9 Dássážii sii eai lean ádden dan maid čála cealká, ahte son galggai bajásčuožžilit jábmiid luhtte. 10 Máhttájeaddjiguovttos manaiga ruoktot.
   

1 Dalle Moses ja israellaččat lávlo Hearrái dán máidnunlávlaga:
          Mun lávllun Hearrái,
          son lea stuoris ja allat;
          heasttaid ja olbmáid
          son suhppii áhpái.
          
    2 Hearrá lea mu givrodat
          ja fápmu,
          son gájui mu.
          Son lea mu Ipmil,
          su mun máinnun,
          son lea mu áhči Ipmil,
          su gudnin mun lávllun.
          
    3 Hearrá lea soahtti,
          Hearrá lea su namma.
          
   

12 Dasgo gásttas dii hávdáduvvuidet suinna, ja gásttas dii bajásčuoččáldahttojuvvuidet ge suinna go oskkuidet Ipmila fápmui mii bajásčuoččáldahtii Kristusa jábmiid luhtte. 13 Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja birračuohpakeahtes dilidet dihtii. Muhto Ipmil dagai din ge eallin oktan Kristusiin go attii midjiide buohkaide buot min suttuid ándagassii. 14 Son sihkui eret vealgegirjji mii lei min vuostái buot dan gáibádusaiguin ja válddii dan eret go návlii dan russii. 15 Son vearjjohuhtii oaivámuččaid ja fámuid ja boalggahii sin albmosii go son Kristusis vuittii sin.
   

Jeg er fus!

”Fritt for å fortelle det til mamma” ”Det er urettferdig, jeg sa det først” ”Det var ikke sånn det var” ”Jo, jeg så det” ”Nei, jeg sto nærmest.”

Barna mine kappes ofte, både om å fortelle først og om den den rette fortellingen. Der den ene er kvikk og modig, er den andre tenksom og klok. Den tredje er redd for konflikter, mens nummer to styrter på dør hvis hun blir avbrutt. De har hver sine erfaringer og hver sine følelser i møte med situasjonen de har opplevd sammen. Selv må jeg ta imot brokkene av en helhet og forsøksvis sette dem sammen som brikker i et puslespill.

Det er lett å ønske seg en entydig Bibel. Det blir så mange søskenkrangler når fortellingene spriker. Men menneskene den gang var like ulike som vi er. Og det var tydeligvis plass til dem alle, også i flokken av disipler. Maria kom først fram til graven påskedag, men løp umiddelbart for å hente de andre. De styrtet fram for å se det hun fortalte. Peters venn løp fortere enn ham, men likevel var det Peter som hadde mot og nysgjerrighet til å gå først inn i den tomme graven og med selvsyn se hva som hadde skjedd. Som hele, individuelle mennesker, gikk de inn i gravens mørke. Som individuelle mennesker møtte de den oppstandne. Og på hvert sitt vis var de gitt å forvalte sin erfaring og dele den med andre. Vi kan speile oss i de ulike fortellingene i trygg forvisning om at Gud, som den gode mor, kjenner alle nyansene og kan gjøre bildet helt.

Skrevet av

Pernille Astrup

Nettprest  

20.03.16
En kommentar
  • Dithen Takk for fine søndagstanker :) God påske til alle i nettkirken :)
    27.03.2016 10:10:50

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget