Hva med oss?

23. søndag i treenighetstiden: PrekentekstMark 10,28-31

1. lesetekstJes 1,16-19

2. lesetekst2 Tess 1,10b-12

Peter spør hva med oss? Han, som mange, lengter ikke etter god lønn, men etter den gode sammenheng og det gode fellesskapet.

Den siste tiden har det skjedd noen tragedier der jeg er prest. Det får samfunnet til å stille spørsmål om hva som er galt, hva som må gjøres. Flere psykologer og kriseteam, kan svaret være, eller psykisk helse inn som fag i skolen. Mer av det som kan reparere skadene. Peter stiller spørsmålet som hele evangeliet svarer på. Peter spør ikke: Hva med meg? Han spør: hva med oss? Hva skjer med brutte fellesskap, hva gjør vi når noe rakner selv om vi føler at vi har gjort alt rett? Jesus svarer ikke med noen kvikkfiks. Jesus peker tilbake på livet som skal leves, sammen, her og nå. Peter er det sårbare mennesket som våger å spørre hva som skjer med brutte fellesskap. Det er like før Jesus forlater sine venner. Hvem kan da bli frelst, er samtalen mellom vennene. Hva skjer når det trygge forsvinner, når det som holder oss sammen blir borte, hva skjer med fellesskapet og hva skjer med den veien som ligger foran oss.

Om å leve med røttene i jorda

Jesus svarte ikke enkelt. Svarte ikke sikker fremtid, eller himmel. Peter ba nok ikke om himmel, men om fellesskap, og det innebar kanskje at han ønsket å bli med Jesus. Jesus pekte tilbake på jorda, på oppgavene, på livet, på usikkerheten, menneskenes kår.

Peter spør ikke hva med meg? Han spør hva med oss? Han, som mange, lengter ikke etter god lønn, men etter den gode sammenheng, det gode fellesskap, han lengter etter ansikt til ansikt.  En dag skal vi se, ansikt til ansikt. Hvor i køen vi måtte stå er umulig å regne seg frem til. Så må ikke det være målet med våre liv: å komme først. Og da er det kanskje det viktigste spørsmålet vi stiller oss selv på veien av og til: Hva med oss? Hva med fellesskapet? Hvordan tjene fellesskapet slik at det skaper gode relasjoner, fred og fremtid. Å leve evangeliet vel vitende om feiltrinn og hardt arbeid, og om nåden som bevarer oss på veien, i troen på det gode.  Peter ble for himmelvendt, Jesus levde vendt mot fellesskapet, her og nå, i dette livet. Det er her vi lever kjærligheten, i fellesskap og i Guds nåde, med røttene i jorda og trekrona vaiende i vind fra himmelen.

Del