Adventstiden er de lange ønskelisters tid

1. søndag i adventstiden: PrekentekstMatt 21,10-17

Bokmål

10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?»11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker13 og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»
   14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem.15 Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest:
           Fra småbarns og spedbarns munn
           har du latt lovsang lyde!»
17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

Nynorsk

10 Då han drog inn i Jerusalem, vart det uro i heile byen, og dei spurde: «Kven er dette?»11 Og folkehopen svara: «Det er profeten Jesus frå Nasaret i Galilea.»12 Så gjekk Jesus inn på tempelplassen og dreiv ut alle som selde og kjøpte der. Han velte borda til pengevekslarane og benkene til dei som selde duer13 og sa til dei: «Det står skrive: Mitt hus skal kallast eit bønehus. Men de gjer det til ei røvarhòle.»
   14 På tempelplassen kom nokre blinde og lamme til han, og han lækte dei.15 Men då overprestane og dei skriftlærde såg undera han gjorde og høyrde borna som ropa i heilagdomen: «Hosianna, Davids son!» vart dei arge16 og sa til han: «Høyrer du kva dei seier?» «Ja», svara Jesus. «Har de aldri lese dette ordet:
           Frå munnen på småborn og spedborn
           har du late lovsong lyda!»
17 Så gjekk han frå dei og ut av byen, til Betania. Der var han om natta.

Nordsamisk

10 Go son manai Jerusalemii, de oppa gávpot lihkadišgođii, ja buohkat jerre: «Gii son lea?»11 Ja olbmot vástidedje: «Son lea Jesus, profehta, Nasaretas Galileas eret.»
   12 Das maŋŋil Jesus manai tempelšilljui ja ájii eret buohkaid geat ledje vuovdimin ja oastimin das. Son gomihii ruhtacuvkeheddjiid bevddiid ja duvvávuvdiid beaŋkkaid,13 ja celkkii sidjiide: «Lea čállojuvvon: Mu viessu lea rohkadallanviessu. Muhto dii dahkabehtet dan rievvárbiedjun.»
   14 Čalmmeheamit ja lápmásat bohte su lusa tempelšiljus, ja son buoridii sin.15 Muhto go bajitbáhpat ja čálaoahppavaččat oidne daid oavdudaguid maid son dagai, ja gulle mo mánát čurvo tempelšiljus: «Hosianna, Dávveda bárdni!» de sii moaráskedje16 ja jerre sus: «Gulat go maid sii dadjet?» Jesus vástidii: «De gulan, muhto ehpet go goassege leat lohkan:
        Mánáid ja njuoratmánáid njálmmis
        don leat háhkan alccesat máidnuma!»
   17 De son guđii sin ja manai olggos gávpogis Betaniai ja idjadii doppe.
   

1. lesetekstJes 12,1-6

2. lesetekstÅp 3,19-22

Bokmål

19 Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
   21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.
   22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Nynorsk

19 Alle dei eg har kjær, refsar eg og viser til rette. Gjer alvor av å venda om!20 Sjå, eg står framfor døra og bankar. Om nokon høyrer mi røyst og opnar døra, då vil eg gå inn til han og halda måltid, eg med han og han med meg.
   21 Den som sigrar, vil eg la sitja med meg på mi trone, slik eg sjølv har sigra og sett meg med Far min på hans trone.
   22 Den som har øyre, høyr kva Anden seier til forsamlingane!

Nordsamisk

19 Mun ráŋggun ja bagadan buohkaid geaid mun ráhkistan. Leage áŋgir ja jorgal!20 Mun čuoččun uvssa ovddas ja goalkkuhan. Jos guhtege gullá mu jiena ja rahpá uvssa, de mun manan sisa su lusa ja boradan suinna, ja son borada muinna.
   21 Su guhte vuoitá, mun divttán čohkkát muinna truvnnustan, nugo mun lean vuoitán ja čohkánan Áhčiinan su truvdnui.
   22 Geas ležžet bealjit, son gullos maid Vuoigŋa cealká searvegottiide!
   

Jeg vil ha nye ark og fargestifter, sånn at de som føler at alt er grått, kan få tro på fargene igjen.

Adventstiden er de lange ønskelisters tid.

Martin Luther King holdt den verdensberømte talen sin for 55 år siden: «I have a dream.» Han drømte om for frihet og likhet for alle, han ønsket seg at alle skulle ha de samme mulighetene og rettighetene, uavhengig av rase, farge og kjønn. Men han nøyde seg ikke med å drømme om, men han kjempet for det han trodde på, en kamp som kostet han livet. Drapsmannen drepte Martin Luther King, men ingen skudd kunne ta livet av drømmen hans. Andre fortsatte å håpe og tro og kjempe.

Lukas gjengir Jesus sin berømte tale fra Nasaret, om frihet, nåde og ny start. En tale som ga håp til tilhørerne, håp om bedre tider, håp om en ny framtid.

Hva håper vi på nå?

På min ønskeliste står mennesker som vil og kan gjøre noe for andre. Jeg ønsker meg noen som kan gi håp til de motløse og tenne lys for de som snubler i mørket. Jeg drømmer om folk som åpner dører og lufter ut innestengt luft. Jeg vil ha nye ark og fargestifter, sånn at de som føler at alt er grått, kan få tro på fargene igjen.

Jeg tror på Jesus, at han kan gi frihet, håp og nåde. Og jeg tror at han kan bruke dine og mine hender og føtter og øyne og munn til å realisere drømmer. Jeg ser for meg at du og jeg kan stå på ønskelista til folk rundt oss.

God forventningsfull adventstid!

Del