Søndagstanker

Her kan du lese ukens søndagstanker. Søndagstanker er noen ord om ukens bibeltekster.


Romjulssøndag

Romjulssøndag: PrekentekstMatt 2,13-15

Bokmål

13 Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.»14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt.15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
           Fra Egypt kalte jeg min sønn.

Nynorsk

13 Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef i ein draum og sa: «Stå opp, ta barnet og mora med deg og røm til Egypt, og bli der til eg seier frå! For Herodes kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.»14 Han stod opp, tok barnet og mora og drog til Egypt same natta.15 Der vart han verande til Herodes døydde. Slik skulle det oppfyllast, det Herren har tala gjennom profeten:
           Frå Egypt kalla eg son min.

Nordsamisk

13 Go viisát ledje vuolgán, de Hearrá eŋgel almmustuvai Josefii niegus ja celkkii: “Čuožžil, váldde mielddát máná ja su eatni ja báhtar Egyptii. Oro doppe dassážii go mun gohčun du máhccat, dasgo Herodes áigu ozahit máná ja goddit su.”14 Josef čuožžilii, válddii ihkku mielddis máná ja su eatni ja vulggii Egyptii.15 Doppe son orui gitta dassážii go Herodes lei jápmán, vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: Egyptas mun rávken bárdnán.

1. lesetekstSal 1,1-6

Bokmål

1 
    Salig er den som ikke følger lovløses råd,
          ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
          
   2 men har sin glede i Herrens lov
          og grunner på hans lov dag og natt.
          
   3 Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
          Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
          Alt han gjør, skal lykkes.
          
   4 Slik er det ikke med de lovløse.
          De er lik agner som spres for vinden.
          
   5 Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
          ingen syndere i flokken av rettferdige.
          
   6 For Herren kjenner veien de rettferdige går,
          men de urettferdiges vei fører vill.

Nynorsk

1 
    Sæl er den som ikkje følgjer råd frå lovlause,
          ikkje går på syndarveg og ikkje sit i spottarlag,
          
   2 men har si glede i Herrens lov
          og grundar på hans lov dag og natt.
          
   3 Han er lik eit tre planta ved rennande vatn.
          Det gjev frukt i rett tid, og lauvet visnar ikkje.
          Alt han gjer, skal lukkast.
          
   4 Slik er det ikkje med dei lovlause.
          Dei er lik agner som spreiest for vinden.
          
   5 Difor kan ingen skuldige bli ståande i dommen,
          ingen syndarar i flokken av rettferdige.
          
   6 For Herren kjenner vegen dei rettferdige går,
          men vegen dei urettferdige går, fører vill.

Nordsamisk

1 
    Ávdugas lea son guhte ii vádjol
          ipmilmeahttumiid ráđi mielde,
          guhte ii čuovvul suttolaččaid geainnu
          iige čohkká bilkideddjiid čohkkánsajis,
          
   2 muhto gávdná ilu Hearrá lágas
          ja guorahallá dan ijatbeaivái.
          
   3 Son lea dego muorra
          mii lea gilvojuvvon čáhcejogažiid gáddái:
          dat addá šaddosa rivttes áigái,
          eaige dan lasttat golnna.
          Buot maid son dahká, lihkostuvvá.
          
   4 Nu eai ipmilmeahttumat –
          sii leat dego sáđut maid biegga biđge.
          
   5 Dan dihte ipmilmeahttumat
          eai ceavzze go duopmu celkojuvvo,
          iige suttolaččain leat sadji
          vuoigatlaččaid searvvis.
          
   6 Hearrá dovdá vuoigatlaččaid geainnu,
          muhto ipmilmeahttumiid geaidnu
          doalvu hevvui.

2. lesetekst1 Tim 3,16

Bokmål

16 Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort.
          Han ble åpenbart i kjøtt og blod,
          rettferdiggjort i Ånden,
          sett av engler,
          forkynt for folkeslag,
          trodd i verden,
          tatt opp i herlighet.

Nynorsk

16 Og samstemt vedkjenner vi at mysteriet i vår gudstru er stort.
          Han vart openberra i kjøt og blod,
          rettferdiggjord i Anden,
          sedd av englar,
          forkynt mellom folkeslag,
          trudd i verda,
          oppteken i herlegdom.

Nordsamisk

16 Mii dovddastit ahte min oskku bassi čiegusvuohta lea stuoris:
          Son almmustuvai olmmožin,
          son gulahuvvui vanhurskkisin Vuoiŋŋas,
          eŋgelat ožžo su oaidnit,
          son sárdniduvvui álbmogiidda,
          máilmmis olbmot osko sutnje,
          son bajiduvvui hearvásvuhtii.

Drømmer

Jeg har aldri tatt et avgjørende valg på grunnlag av noe jeg har drømt. Jeg har heller aldri sett en engel. Men det har kanskje du? I så fall likner du på Josef, mannen som endte opp med å skulle adoptere Jesus. Josef opplevde flere ganger å drømme retningsgivende drømmer. Mye tyder på at hans lydighet mot drømmen reddet Jesusbarnet, slik at han kunne vokse opp til å bli vår frelser og venn.

Det var ikke lett for Josef å følge englenes råd. Den lille familien ble flyktninger og måtte bryte opp fra den lykkelige og krevende spedbarnstida. Idyllen var grundig brutt, hvis det noen gang var særlig idyllisk i den stallen. Men Josef valgte å stole på en engel i en drøm, selv om befalingene var både krevende og risikable. Kanskje var det mulig fordi han lyttet på Guds frekvens?

Jeg skulle ønske det var flere slike drømmer. Jeg skulle ønske flere flyktninger med små barn ble varslet i tide så de kunne komme seg i sikkerhet. Jeg skulle ønske at det var nok gjestfrihet i verden til alle de som trengte et tryggere sted å være. Jeg skulle ønske jeg kunne høre Guds stemme tydeligere, slik at jeg visste hva Guds vilje var. Men likevel vet jeg nok, med eller uten drømmer:

  • Gud vet hvordan den har det som er hjemløs eller redd
  • Gud ønsker alltid å beskytte sine barn.
  • Gud forlater aldri den som er i nød og fortvilelse
Del

Tidligere søndagstanker

23.12.2019 16:00

Julaften

16.12.2019 00:00

4. søndag i adventstiden

Sterke Maria!

09.12.2019 00:00

3. søndag i adventstiden

Å finna sin plass

02.12.2019 00:00

2. søndag i adventstiden

Frykt ikke!

25.11.2019 00:00

1. søndag i adventstiden

Vi går inn i den mørkeste tida av året. Samtidig kommer det til å skinne flere lys i mørket enn det gjør i noen annen måned.

18.11.2019 00:00

Domssøndag

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv»

11.11.2019 00:00

23. søndag i treenighetstiden

Finnes det håp der ute?

04.11.2019 00:00

22. søndag i treenighetstiden

Det enkle er ofte det vanskelige

28.10.2019 00:00

Allehelgensdag

Ordet "skal" åpner opp teksten og gir mening

21.10.2019 00:00

Bots og bønnedag

Å ta fatt på veien hjem

14.10.2019 00:00

19. søndag i treenighetstiden

Ut på tur

07.10.2019 00:00

18. søndag i treenighetstiden

Om å holde på en hemmelighet

30.09.2019 00:00

17. søndag i treenighetstiden

Lengsler og håp

23.09.2019 00:00

16. søndag i treenighetstiden

Jesus vil dele Guds rike med oss. I all sin godhet.

16.09.2019 00:00

15. søndag i treenighetstiden

Kan vi snakke for masse om kjærleik?

09.09.2019 00:00

Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden

De første skal bli de siste?

02.09.2019 00:00

13. søndag i treenighetstiden

Vi er skapt i Guds bilde og skapt til å være Guds bilder

26.08.2019 00:00

12. søndag i treenighetstiden

Å bli sett

20.08.2019 00:00

11. søndag i treenighetstiden

Sannheten gjør fri!

12.08.2019 00:00

10. søndag i treenighetstiden

Den vakre og vanskelige tilgivelsen

05.08.2019 00:00

9. søndag i treenighetstiden

Godhet smitter!

29.07.2019 00:00

8. søndag i treenighetstiden

Samtale til liv

22.07.2019 00:00

7. søndag i treenighetstiden

Hun snek seg innpå

15.07.2019 00:00

6. søndag i treenighetstiden

Bare være sammen

08.07.2019 00:01

5. søndag i treenighetstiden

Til hvem?

01.07.2019 00:00

4. søndag i treenighetstiden

Hva vil det si å være en god gjeter?

24.06.2019 00:00

3. søndag i treenighetstiden

Vi kan lære noe av barn rundt oss, og barnet i oss

17.06.2019 00:00

2. søndag i treenighetstiden

Fødd på ny?

10.06.2019 00:00

Treenighetssøndag

03.06.2019 00:00

Pinsedag

Ånd og pust

27.05.2019 00:00

Søndag før pinse

Hva gjør sannheter sanne?

20.05.2019 00:00

6. søndag i påsketiden

Hellige gjentakelser

13.05.2019 00:00

5. søndag i påsketiden

Men bor virkelig Gud på jorden?

06.05.2019 00:00

4. søndag i påsketiden

La ikke hjertet bli grepet av angst!

29.04.2019 00:00

3. søndag i påsketiden

Undrenes tid er ikke forbi

22.04.2019 00:00

2. søndag i påsketiden

Ta på meg!

15.04.2019 00:00

Påskedag

For Kristus er oppstått – ja, han er sannelig oppstått.

08.04.2019 00:00

Palmesøndag

En velduftende salve som vi alle kan kjenne lukten av

01.04.2019 00:00

4. søndag i fastetiden

Jesus er livets brød, sendt til oss fra Gud

25.03.2019 00:00

3. søndag i fastetiden

Jeg har ikke alltid vært blant de beste til å ta veiledning fra andre.

18.03.2019 00:00

Maria budskapsdag

Å ha noen å gå sammen med

11.03.2019 00:00

2. søndag i fastetiden

To opne hender

04.03.2019 00:00

1. søndag i fastetiden

Et kjent utsagn kunne omskrives slik: En pilegrim sover når han kan.

25.02.2019 00:00

Fastelavnssøndag

I bakvendtland, der kan alt gå an

18.02.2019 00:00

Kristi forklarelsesdag

Mange lag med mening og minner.

11.02.2019 00:00

Såmannssøndag

Et mylder av hvete og ugress

04.02.2019 00:00

6. søndag i åpenbaringstiden

Menneskesønnen kommer og skal være hos oss.

28.01.2019 00:00

5. søndag i åpenbaringstiden

En av dem som var der hadde ventet lenge. Han hadde vært syk i 38 år. Jesus ser ham og spør: Vil du bli frisk?

21.01.2019 00:00

4. søndag i åpenbaringstiden

Slik at livet kan bli Gud til ære og mennesker til glede og nytte.

14.01.2019 00:00

3. søndag i åpenbaringstiden

Det viktigste og tydeligste gudsbildet i Bibelen er bildet av Jesus.

Del