Min Gud

3. søndag i åpenbaringstiden: PrekentekstJoh 1,15-18

Bokmål

15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
          
   16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
   17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
          
   18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.

Nynorsk

15 Johannes vitnar om han og ropar ut: «Det var om han eg sa: Han som kjem etter meg, er komen før meg, for han var til før meg.»
          
   16 Av hans overflod har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
   17 For lova vart gjeven ved Moses,
          nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus.
          
   18 Ingen har nokon gong sett Gud,
          men den einborne, som er Gud,
          og som er i fanget til Far,
          han har synt oss kven han er.

Nordsamisk

15 Johanas duođašta su birra ja čuorvu: «Son lea dat gean birra mun celken: Son guhte boahtá mu maŋŋil, lea stuorit go mun, dasgo son lea leamaš ovdal mu.»
   16 Su dievasvuođas mii buohkat leat ožžon, árpmu árpmu badjelii.17 Dasgo láhka addojuvvui Movssesa bokte, árbmu ja duohtavuohta bođii Jesus Kristusa bokte.18 Ii oktage leat goassege oaidnán Ipmila, muhto áidnoriegádeaddji, guhte lea Ipmil, ja guhte lea Áhčis váimmu lahka, son lea čájehan midjiide gii son lea.
   

1. lesetekst2 Mos 3,13-15

2. lesetekst1 Kor 8,5-6

Bokmål

5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.
          
   6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Nynorsk

5 Rett nok finst det såkalla gudar, både i himmelen og på jorda, ja, det er mange gudar og mange herrar.
          
   6 Men for oss er det éin Gud, vår Far.
          Alt vart til av han, og til han er vi skapte.
          Og det er éin Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved han, og ved han lever vi.

Nordsamisk

5 Vaikko mahkáš livčče ge ipmilat almmis ja eatnama alde, ja maiddái eatnat ipmilat ja hearrát, de mis lea almmatge6 dušše okta Ipmil, Áhčči. Sus boahtá buot, ja su lusa mii leat mannamin. Mis lea dušše okta Hearrá, Jesus Kristus. Su bokte lea buot sivdniduvvon, ja mii eallit su bokte.
   

Det viktigste og tydeligste gudsbildet i Bibelen er bildet av Jesus.

Tenk deg at du fikk 2 minutter til å fortelle oss hvordan din Gud er. Noen opplever at gudstroen er det som gir mening og kraft til dagene. For andre er gudstroen en trygg tilhørighet de ikke tenker så mye på. For noen gir gudstroen mer uro enn ro, mens andre med hånda på hjertet vil si at de ikke har noen gudstro i det hele tatt.

Er det rart at Gud framstår så forskjellig for oss? Det er kanskje ikke rarere enn at mennesker rundt meg har forskjellig bilde av meg. Noen kjenner meg fra en kant, andre fra en annen. Noen vet bare at jeg finnes, de fleste vet ikke det en gang. Men jeg er den samme. Den fulle sannhet om meg er ikke tilgjengelig for andre. Slik er heller ikke den fulle og hele objektive sannhet om Gud tilgjengelig, vi er henvist til å danne oss bilder av Gud. Men Gud er alltid større og mer enn våre forestillinger om Gud.

I den kristne tro er Bibelen den viktigste kilden til bildet av Gud. Det viktigste og tydeligste gudsbildet i Bibelen er bildet av Jesus. Der trer Gud fram, der får Gud et ansikt. Når Jesus presenterer seg, er det Gud som blir synlig. Hva ser vi da?

  • En Gud som er kommet nær, i støvet, i lidelsen. Alt har han gitt.
  • En Gud som har hengitt seg selv, gitt avkall på makt og ære. Alt har han ofret.
  • En Gud som har seiret over døden. Alt har han vunnet.

Nå vet vi nok om Gud til å leve på og dø på.

Del