Romjulssøndag

Romjulssøndag: PrekentekstMatt 2,13-15

Bokmål

13 Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.»14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt.15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
           Fra Egypt kalte jeg min sønn.

Nynorsk

13 Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef i ein draum og sa: «Stå opp, ta barnet og mora med deg og røm til Egypt, og bli der til eg seier frå! For Herodes kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.»14 Han stod opp, tok barnet og mora og drog til Egypt same natta.15 Der vart han verande til Herodes døydde. Slik skulle det oppfyllast, det Herren har tala gjennom profeten:
           Frå Egypt kalla eg son min.

Nordsamisk

13 Go viisát ledje vuolgán, de Hearrá eŋgel almmustuvai Josefii niegus ja celkkii: “Čuožžil, váldde mielddát máná ja su eatni ja báhtar Egyptii. Oro doppe dassážii go mun gohčun du máhccat, dasgo Herodes áigu ozahit máná ja goddit su.”14 Josef čuožžilii, válddii ihkku mielddis máná ja su eatni ja vulggii Egyptii.15 Doppe son orui gitta dassážii go Herodes lei jápmán, vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: Egyptas mun rávken bárdnán.

1. lesetekstSal 1,1-6

Bokmål

1 
    Salig er den som ikke følger lovløses råd,
          ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
          
   2 men har sin glede i Herrens lov
          og grunner på hans lov dag og natt.
          
   3 Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
          Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
          Alt han gjør, skal lykkes.
          
   4 Slik er det ikke med de lovløse.
          De er lik agner som spres for vinden.
          
   5 Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
          ingen syndere i flokken av rettferdige.
          
   6 For Herren kjenner veien de rettferdige går,
          men de urettferdiges vei fører vill.

Nynorsk

1 
    Sæl er den som ikkje følgjer råd frå lovlause,
          ikkje går på syndarveg og ikkje sit i spottarlag,
          
   2 men har si glede i Herrens lov
          og grundar på hans lov dag og natt.
          
   3 Han er lik eit tre planta ved rennande vatn.
          Det gjev frukt i rett tid, og lauvet visnar ikkje.
          Alt han gjer, skal lukkast.
          
   4 Slik er det ikkje med dei lovlause.
          Dei er lik agner som spreiest for vinden.
          
   5 Difor kan ingen skuldige bli ståande i dommen,
          ingen syndarar i flokken av rettferdige.
          
   6 For Herren kjenner vegen dei rettferdige går,
          men vegen dei urettferdige går, fører vill.

Nordsamisk

1 
    Ávdugas lea son guhte ii vádjol
          ipmilmeahttumiid ráđi mielde,
          guhte ii čuovvul suttolaččaid geainnu
          iige čohkká bilkideddjiid čohkkánsajis,
          
   2 muhto gávdná ilu Hearrá lágas
          ja guorahallá dan ijatbeaivái.
          
   3 Son lea dego muorra
          mii lea gilvojuvvon čáhcejogažiid gáddái:
          dat addá šaddosa rivttes áigái,
          eaige dan lasttat golnna.
          Buot maid son dahká, lihkostuvvá.
          
   4 Nu eai ipmilmeahttumat –
          sii leat dego sáđut maid biegga biđge.
          
   5 Dan dihte ipmilmeahttumat
          eai ceavzze go duopmu celkojuvvo,
          iige suttolaččain leat sadji
          vuoigatlaččaid searvvis.
          
   6 Hearrá dovdá vuoigatlaččaid geainnu,
          muhto ipmilmeahttumiid geaidnu
          doalvu hevvui.

2. lesetekst1 Tim 3,16

Bokmål

16 Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort.
          Han ble åpenbart i kjøtt og blod,
          rettferdiggjort i Ånden,
          sett av engler,
          forkynt for folkeslag,
          trodd i verden,
          tatt opp i herlighet.

Nynorsk

16 Og samstemt vedkjenner vi at mysteriet i vår gudstru er stort.
          Han vart openberra i kjøt og blod,
          rettferdiggjord i Anden,
          sedd av englar,
          forkynt mellom folkeslag,
          trudd i verda,
          oppteken i herlegdom.

Nordsamisk

16 Mii dovddastit ahte min oskku bassi čiegusvuohta lea stuoris:
          Son almmustuvai olmmožin,
          son gulahuvvui vanhurskkisin Vuoiŋŋas,
          eŋgelat ožžo su oaidnit,
          son sárdniduvvui álbmogiidda,
          máilmmis olbmot osko sutnje,
          son bajiduvvui hearvásvuhtii.

Drømmer

Jeg har aldri tatt et avgjørende valg på grunnlag av noe jeg har drømt. Jeg har heller aldri sett en engel. Men det har kanskje du? I så fall likner du på Josef, mannen som endte opp med å skulle adoptere Jesus. Josef opplevde flere ganger å drømme retningsgivende drømmer. Mye tyder på at hans lydighet mot drømmen reddet Jesusbarnet, slik at han kunne vokse opp til å bli vår frelser og venn.

Det var ikke lett for Josef å følge englenes råd. Den lille familien ble flyktninger og måtte bryte opp fra den lykkelige og krevende spedbarnstida. Idyllen var grundig brutt, hvis det noen gang var særlig idyllisk i den stallen. Men Josef valgte å stole på en engel i en drøm, selv om befalingene var både krevende og risikable. Kanskje var det mulig fordi han lyttet på Guds frekvens?

Jeg skulle ønske det var flere slike drømmer. Jeg skulle ønske flere flyktninger med små barn ble varslet i tide så de kunne komme seg i sikkerhet. Jeg skulle ønske at det var nok gjestfrihet i verden til alle de som trengte et tryggere sted å være. Jeg skulle ønske jeg kunne høre Guds stemme tydeligere, slik at jeg visste hva Guds vilje var. Men likevel vet jeg nok, med eller uten drømmer:

  • Gud vet hvordan den har det som er hjemløs eller redd
  • Gud ønsker alltid å beskytte sine barn.
  • Gud forlater aldri den som er i nød og fortvilelse
Del