Foto: Unsplash.com

2. søndag i adventstiden

MED LØFTET HODE

Adventstida er ikke bare en koselig ventetid hvis man leser bibelteksten som hører til 2.søndag i advent. Når vi leser Jesu ord fra Lukasevangeliet, skjønner vi at noe er på spill. Jesus taler om å våke, være på vakt og følge med på tegnene som viser at Guds rike er nær, slik trærne viser oss at sommeren snart er her. I den kristne troa står vi hele tiden i et spenn. Vi kaller det ofte «allerede nå, enda ikke», og det handler om at på èn måte er Guds rike nær, vi kan se tegnene på det og glimtene av det, men samtidig er det ikke her fullstendig. Dèt skal ikke skje før Menneskesønnen kommer tilbake. Jeg må innrømme at jeg sjeldent venter på at Jesus skal komme. Men samtidig er denne verden så full av urettferdighet, ensomhet, sorg, sykdom, død og det som truer livet at jeg også trenger å Jesu ord på alvor. En gang skal skje; at han kommer tilbake og at Gudsrike skal bli en virkelighet også på jorda. Men jeg venter ikke i frykt og med uro. For hvis Jesus viser oss hvem Gud er, kan vi stole på at når Menneskesønnen kommer da trenger vi ikke gjemme oss, krumme ryggen eller bøye hodet. Da kan vi stole på det Jesus forteller oss; at vi kan rette oss opp, løfte hodet og vite at vi skal bli satt fri. Slik også Erik Byes beskriver det for oss i sin Blå salme; «Med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid.»

Les søndagens bibeltekster her

Del