Foto: Unsplash/AdrianSwancar

3. søndag i adventstiden

MEN HVA SKAL VI GJØRE?

Har du noen gang stått rådvill og retningsløs og lurt på hvor du skal gå og hva du skal gjøre? Hva er greia her, hva er min rolle i verden, kan noen værsåsnill å komme og gi meg et svar, en retning jeg kan gå?

Kanskje var det sånn de hadde det, alle dem som hadde møtt opp for å høre på Døperen Johannes der i ødemarken. De hadde ventet så lenge på noe nytt. Ryktet fortalte at han talte med overbevisning, men at han kunne være litt voldsom og kompromissløs. Alltid var det likevel kjærlighet mellom linjene. Og sannhet. Han talte rett inn i hverdagen deres. Kanskje var det det folket trengte på den tiden, og kanskje trenger vi det også? Noen som taler voldsomt, men sant og med ekte kjærlighet.

Folk spurte:

Hva skal vi gjøre?

Hva vil Gud at vi skal gjøre?

Svaret Johannes ga, var tilpasset hver gruppe. Noen ble bedt om å dele, andre om skape rettferdighet og ikke å misbruke makten sin, andre igjen ble bedt om å nøye seg med sin del.

Johannes ba dem vende om, endre livene sine, få nye vaner, bli bedre mennesker. Det var alvor. Han levde i ødemarken, og ventet på at Gudsrike snart skulle komme, når som helst. Johannes var den som kom før Jesus og ryddet vei for han.

Dele, skape rettferdighet, akseptere. Ikke bare i endetid eller krisetid er dette viktige verdier, men også i den jevne hverdag. Dele tid, dele overskudd, dele mat og klær. Kjempe for en mer rettferdig verden, for at dem som lider mest og befinner seg lengst fra lykkens episenter, også får sin del. Så, å akseptere det en selv har, uten å prøve å kjempe til seg litt ekstra eller bli misunnelige og klage over at andre har det bedre. Ikke bruke vold og kreve mer enn det som er vår del av privilegier i verden.

Johannes ville endring og forbedring. Bevegelse og ny start. Omvendelse. At de skulle være gode mot hverandre, mot seg selv, mot Guds skaperverk. Han så at folket ville forandring og han mente det hastet. Snart skulle Jesus komme: Gudsrike er nær!

Hva skal vi gjøre? Hva er greia her?

Vi får hver dag en ny start av Gud, som tror på oss, både at vi kan bli bedre mennesker og at vi er gode nok som vi er. Gledesbudet er dette: Jesus kom med grenseløs kjærlighet og nåde, fra en Gud som trøster sitt folk, taler til hjertene og roper ut at Gudsrike er for alle. Klarer vi å tro på det, er vi kanskje nærmere svaret.

Les søndagens bibeltekster her

Del