Photo by whoislimos on Unsplash

9. søndag i treenighetstiden

9. søndag i treenighetstiden: PrekentekstRom 8,31-39

Bokmål

31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
   33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Nynorsk

31 Kva skal vi så seia til dette? Er Gud for oss, kven er då imot oss?32 Han som ikkje sparte sin eigen Son, men gav han for oss alle, kan han anna enn gje oss alt med han?
   33 Kven vil koma med skuldingar mot Guds utvalde? Gud er den som frikjenner.34 Kven kan då fordømma? Kristus Jesus er den som døydde, ja, meir enn det, han vart reist opp og er ved Guds høgre hand, og han bed for oss.35 Kven kan skilja oss frå Kristi kjærleik? Naud eller angst eller forfølging eller svolt, å stå naken eller i fare eller framfor sverd?36 Som det står skrive:
           For di skuld blir vi drepne dagen lang,
           vi blir rekna som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinn vi meir enn siger ved han som elska oss.38 For eg er viss på at verken død eller liv, verken englar eller krefter, verken det som no er eller det som koma skal, eller noka makt,39 verken det som er i det høge eller i det djupe, eller nokon annan skapning, skal kunna skilja oss frå Guds kjærleik i Kristus Jesus, vår Herre.

Nordsamisk

31 Maid mii dása dadjat? Jos Ipmil lea min beale, gii dalle sáhttá leat min vuostá?32 Son guhte ii seastán iežas Bártni, muhto attii su min buohkaid ovddas, iigo son dalle attáše midjiide buot earáge oktan suinna?33 Gii sáhttá váidalit sin geaid Ipmil lea válljen? Ipmil lea dat guhte dahká vanhurskkisin.34 Gii sáhttá dubmet? Kristus Jesus lea dat guhte jámii ja velá bajásčuoččáldahttojuvvui, ja čohkká Ipmila olgeš gieđa bealde ja rohkadallá min ovddas.35 Gii sáhttá earuhit min Kristusa ráhkisvuođas? Sáhttágo áŧestus, ballu, doarrádallojupmi, nealgi, álásvuohta, heahti dahje miehkki?36 Nugo lea čállojuvvon: Du dihte mii goddojuvvot geažos beaivvi, mii adnojuvvot njuovvansávzan.37 Muhto buot dáid badjel mii oažžut vuoittu su bokte guhte ráhkistii min.38 Dasgo mun lean vissis ahte ii jápmin iige eallin, eai eŋgelat eaige oaivámuččat, eai dálážat eaige boahttevaččat, eaige mahkkege fámuid,39 ii mihkkege allagasas iige mihkkege čiekŋalasas iige mihkkege eará sivdnádusaid sáhte earuhit min Ipmila ráhkisvuođas Kristus Jesusis, min Hearrás.

1. lesetekstHos 6,1-3

Bokmål

1 Kom, la oss vende om til Herren!
          For han rev i stykker, men vil helbrede oss,
          han slo, men vil forbinde oss.
          
   2 Han gjør oss levende etter to dager,
          den tredje dagen reiser han oss opp,
          så vi kan leve for hans ansikt.
          
   3 La oss lære å kjenne Herren,
          la oss jage etter å kjenne ham!
          Sikkert som soloppgangen kommer han,
          han kommer til oss lik regnet,
          lik vårregnet som væter jorden.
          
   

Nynorsk

1 Kom, lat oss venda om til Herren!
          For han reiv sund, men vil gjera oss friske,
          han slo, men vil forbinda oss.
          
   2 Han gjer oss levande etter to dagar,
          den tredje dagen reiser han oss opp,
          så vi kan leva for hans andlet.
          
   3 Lat oss læra å kjenna Herren,
          lat oss jaga etter å kjenna han!
          Sikkert som soloppgangen kjem han,
          han kjem til oss lik regnet,
          lik vårregnet som væter jorda.
          
   

Nordsamisk

1 Bohtet, máhccot Hearrá lusa!
          Son gaikkodii, ja son maid dálkkoda min,
          son časkkii, ja son maid čatná min háviid.
          
   2 Son ealáskahttá min
          guovtti beaivvi geažes,
          goalmmát beaivvi son čuoččáldahttá min,
          vai mii beassat eallit su muođuid ovddas.
          
   3 Ohppot dovdat Hearrá, viggot dovdat su!
          Son boahtá vissásit go iđitguovssu,
          son boahtá min lusa dego arvi,
          dego giđđaarvi mii láktada eatnama.
          
   

2. lesetekstMatt 11,28-30

Bokmål

28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Nynorsk

28 Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!29 Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel.30 For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»

Nordsamisk

28 Bohtet mu lusa, buohkat geat bargabehtet ja lehpet losidahttojuvvon. Mun attán didjiide vuoiŋŋadusa.29 Váldet mu geassá hárduidasadet ja ohppet mus: Mun lean láđis ja mu váibmu lea vuollegaš, de dalle din siellu gávdná vuoiŋŋadusa.30 Mu geasis lea buorre ja mu noađđi geahpas.”

"Jeg er ikke bra nok for Gud"

«Joda, jeg tror at Gud finnes. Men jeg tror ikke at han vil ha noe med meg å gjøre. Jeg er ikke bra nok.»

Det er trist å møte mennesker som ikke tillater seg å regne med Gud. De avskriver Gud for sin egen del. Det kan være ulike grunner til det. Noen har hele livet fått høre eller merke at de ikke er bra nok. De kjenner seg ikke elsk-verdige. Og når det er så vanskelig å tro at noen kan være glad i dem, er det i alle fall vanskelig å tro at selveste Gud vil ha noe med dem å gjøre.

Jeg kjenner meg ofte maktesløs når jeg møter mennesker som har så dype sår, som gjør at det er så vanskelig å tro og ta imot Guds raushet. Men denne uka har jeg fått hjelp fra selveste Paulus. Han har hentet den gamle roperten sin, og roper det ut:

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som er nå eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre»!

En jeg kjenner forstørret disse ordene, og klistra dem opp i taket over senga, sånn at han hver kveld kunne sovne og hver morgen kunne våkne med dette løftet over seg.

Ingenting, ikke en gang dine egne lave tanker om deg selv, kan hindre Gud i å elske deg!

Del