Søndagstanker

 

Frivillighetsprisen

Vi nærmer oss årets slutt - i kirkeåret er det til og med årets siste søndag, og det er tid for å dele ut priser. Mange verdige kandidater skal foreslås til alskens ulike priser.
En av prisene som skal deles ut her i Bodø, er Frivillighetsprisen. I statuttene for prisen heter det at ”prisen skal tildeles en person som har medvirket aktivt til å vise omsorg for sine medmennesker i året som er gått.” Jeg kjenner flere i mitt nærmiljø som jeg mener er opplagte kandidater til denne prisen.
Jeg har dette i bakhodet når jeg går til søndagsteksten. For denne teksten gir oss noen viktige kriterier for alt frivillig arbeid. Jeg tenker spesielt på 3 momenter:
1. Vår omsorg skal først og fremst være rettet mot de som trenger det mest – de fattige, de fremmede, de som sitter i fengsel. Jesus kaller dem ”disse mine minste søsken”. De som faller utenfor samfunnet trenger øyne som ser, føtter som går og hender som gir omsorg.
2. Disse menneskene har en uendelig stor verdi. Jesus identifiserer seg med dem på en slik måte at han plasserer seg selv inn i deres liv. Dermed framhever han deres menneskeverd, og gir dem en ny verdighet. Vi utfordres til å se Kristus i våre minste søsken.
3. De som viser omsorg, tenker ikke over det – det er bare en naturlig ting. De tenker ikke på at de må behandle Jesus godt, eller at de skal være en verdig kandidat til Frivillighetsprisen. Den praktiske omsorgen kommer innenfra, som en ryggmargsrefleks.
Så er det bare å sette i gang. Jesus sa etter å ha fortalt lignelsen om den barmhjertige samaritan: ”Gå du bort og gjør likeså!” Jeg tenker også på ordene fra Frans av Assissi: ”Evangeliet må forkynnes – om nødvendig også med ord!”
Nå har jeg brukt nok mange ord. Det er handling som teller. Og så vil jeg finne noen verdige kandidater til Frivillighetsprisen.
Odd Jarle Eidner, prostiprest.
Kollektbønnen: Herre Jesus Kristus, du er kongenes konge og herrenes herre. Du krever oss alle til regnskap på dommens dag til frelse eller fortapelse. Hjelp oss å våke og be, så vi bevarer troen på deg, elsker deg og tjener dine minste brødre og søstre, du som med Faderen og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.
20.11.09

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget