Søndagstanker

 

Prekentekst 20.05.12
Søndag før pinse

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

6 Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. 7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. 8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.
    9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.
   

22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. 23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. 24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. 25 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. 26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den. 27 Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.

16 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle dømma verda, men for at verda skulle bli frelst ved han. 18 Den som trur på han, blir ikkje dømd. Den som ikkje trur, er alt dømd fordi han ikkje har trudd på namnet til Guds einborne Son. 19 Og dette er dommen: Lyset er kome til verda, og menneska elska mørkret meir enn lyset, for gjerningane deira var vonde. 20 For den som gjer det vonde, hatar lyset og kjem ikkje til lyset, så gjerningane hans ikkje skal koma opp i dagen. 21 Men den som følgjer sanninga, kjem til lyset, så det skal bli klårt at gjerningane hans er gjorde i Gud.»

6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
    9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
   

22 Noko tempel såg eg ikkje i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er tempel der. 23 Og byen treng ikkje lys frå sol eller måne, for Guds herlegdom lyser over han, og Lammet er lyset hans. 24 Folkeslaga skal vandra i lyset frå byen, og kongane på jorda skal koma dit med alle rikdomane sine. 25 Byportane skal aldri stengjast etter dagen, for natt skal ikkje vera der. 26 Og alt det verdfulle og herlege som folka eig, skal dei føra inn i byen. 27 Men noko ureint skal aldri koma inn i han, ingen som gjer motbydelege ting eller fer med løgn, men berre dei som er oppskrivne i livsens bok hos Lammet.

16 Dasgo nu lea Ipmil ráhkistan máilmmi ahte son attii áidnoriegádan Bártnis, amas oktage guhte osku sutnje mannat gáđohussii, muhto vai son oažžu agálaš eallima. 17 Ipmil ii leat vuolggahan Bártnis máilbmái dubmet dan, muhto vai máilbmi bestojuvvošii su bokte. 18 Dat guhte osku sutnje, ii dubmejuvvo. Dat guhte ii oskko, lea juo dubmejuvvon, dan dihtii go ii leat oskon Ipmila áidnoriegádan Bártni nammii. 19 Ja dát lea duopmu, ahte čuovggas lea boahtán máilbmái, ja olbmot ráhkistedje seavdnjadasa eanebut go čuovgasa, dasgo sin dagut ledje bahát. 20 Dasgo juohke bahádahkki vašuha čuovgasa ii ge dáhto boahtit čuovgasa ovdii, amaset su dagut boahtit albmosii. 21 Muhto dat guhte čuovvu duohtavuođa, boahtá čuovgasa ovdii, vai boađášii albmosii ahte su dagut leat Ipmila dáhtu mielde.»
   

6 Dan beaivvi ii leat šat čoaskkis iige buolaš. 7 Boahtá áigi – Hearrá diehtá goas dat boahtá – goas lea álo beaivi iige eahket šat sevnnjot. 8 Dalle ealli čázit golggiidit Jerusalemis, bealli dain nuortamerrii, nubbi bealligis oarjemerrii, gesiid dálvviid. 9 Dalle Hearrá lea oppa eatnama gonagas. Son lea okta ja áidna Hearrá ja su namma áidna namma.
   

22 Mun in oaidnán ovttage tempela gávpogis, dasgo Hearrá Ipmil, Buotveagalaš, oktan Lábbáin lea gávpoga tempel. 23 Gávpot ii dárbbaš čuovgga beaivvážis ii ge mánus, dasgo Ipmila hearvásvuohta čuvge dan, ja Láppis lea dan čuovga. 24 Álbmogat vádjolit gávpoga čuovggas, ja máilmmi gonagasat buktet dohko hearvásvuođaideaset. 25 Gávpoga poarttat eai goassege dahppojuvvo beaivet, ii ge idja šat leat. 26 Buot álbmogiid hearvásvuođat ja riggodagat buktojuvvojit gávpogii, 27 muhto ii mihkkege buhtismeahttumiid beasa sisa, ii ge oktage fastivuođa ja giellása bálvaleaddji, muhto dušše sii geaid namma lea čállojuvvon Lábbá eallima girjái.
   

Den lille store Bibel

Men jeg husker en ekstatisk norsklærer som sa: "Ny det, folkens. Slik skriver en sann mester. Les de igjen!  På disse fire linjene får han sagt alt!"

Jeg ble minnet om denne minneverdigheten fra skoledagene da jeg så at Johannes 3,16 var prekentekst på søndag: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Den mest kjente setningen i Det nye testamentet: Den lille Bibel.
Grunnen til navnet er jo at den store Boken er sammenfattet i disse ordene; så enkelt og så mettet med innhold.
Her er dybde og bredde nok til et liv i undring og læring.
Her er jul, påske og pinse på en gang.
Her er skjønnhet og livsalvor, fortid, nåtid og framtid.
Her er kristentroens fundament - en setning som sier alt på en enkel måte, og som vi aldri blir ferdig med, i likhet med all annet grunnleggende visdom.
Sagt av Den sanne mester.

Skrevet av

Lars-Erik Espeland

Sokneprest i Tanum (Bærum)  

14.05.12

2012 / 05

2 kommentarer
  • JaonOnete jtd7orcy5qegzoatkf
    [url=http://baidu.com/]baidu[/url]

    v361n3dkkz0sg9bd7g
    07.08.2017 09:48:44
  • Michaelrok wh0cd952947 [url=http://buyneurontin2011.top/]neurontin 400mg[/url] [url=http://rimonabant-8.gdn/]rimonabant acomplia buy[/url] [url=http://abilify365.top/]abilify prices[/url] [url=http://amoxicillin2.top/]amoxicillin online canada[/url] [url=http://buypropranolol-6.top/]propranolol pill[/url] [url=http://buywellbutrin50.top/]where to buy wellbutrin[/url]
    20.06.2017 04:29:45

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget