Søndagstanker

 

Prekentekst 29.07.12
Olavsdagen/Olsok (29. juli)

23 Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. 25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? 26 For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.

19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. 20 Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.

6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.
    7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. 8 Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, 9 forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. 10 Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. 11 For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp.

23 Så sa han til dei alle: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv og dag for dag ta krossen sin opp og følgja meg. 24 For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal berga det. 25 Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men mistar seg sjølv og går til grunne? 26 For den som skjemmest ved meg og orda mine, han skal Menneskesonen skjemmast ved når han kjem i sin og sin Fars og dei heilage englars herlegdom.

19 Himmel og jord tek eg i dag til vitne mot dykk. Eg har lagt fram for deg liv og død, velsigning og forbanning. Vel då livet, så du og etterkomarane dine kan få leva. 20 Du skal elska Herren din Gud, lyda hans røyst og halda fast ved han! Då skal du få leva og bu lenge i det landet Herren med eid lova å gje fedrane dine, Abraham, Isak og Jakob.

6 For Gud, som sa: «Lys skal stråla fram frå mørkret», han har late det skina i våre hjarte, så kunnskapen om Guds herlegdom i Jesu Kristi andlet skal lysa fram.
    7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, så den veldige krafta skal vera av Gud og ikkje koma frå oss. 8 Alltid er vi utsette, men ikkje kringsette, rådville, men ikkje rådlause, 9 forfølgde, men ikkje forlatne, nedslegne, men ikkje ihelslegne. 10 Alltid ber vi Jesu død med oss i vår eigen kropp, så òg Jesu liv skal bli synleg i kroppen vår. 11 For enno medan vi lever, blir vi stadig overgjevne til døden for Jesu skuld, så òg Jesu liv skal bli synleg i vår dødelege kropp.

23 Jesus celkkii buohkaide: «Jos guhtege dáhttu boahtit mu maŋis, de biehttalehkos iežas, váldos ruossas juohke beaivvi ja čuvvos mu. 24 Dasgo dat guhte viggá gádjut heakkas, massá dan. Muhto dat guhte massá heakkas mu dihtii, gádju dan. 25 Mii ávkkiid lea olbmui jos dat vel vuoitá ge oppa máilmmi, muhto massá heakkas ja duššá? 26 Dasgo dat guhte heahpanaddá mus ja mu sániin, sus heahpana Olbmobárdni ge go son boahtá iežas ja Áhčis ja bassi eŋgeliid hearvásvuođas.

19 Mun válddán almmi ja eatnama duođašteaddjin, go dál dajan: Mun lean bidjan din válljet eallima dahje jápmima, buressivdnádusa dahje garuhusa. De válljejehket dalle eallima, vai dii ja din nálli oažžubehtet eallit. 20 Ráhkistehket Hearrá, Ipmileattet, gullet su jiena ja lehket sutnje oskkáldasat. Dalle dii oažžubehtet eallit, ja Hearrá diktá din álo ássat dan eatnamis maid son vuordnumiin lohpidii addit din áhčiide Abrahamii, Isakii ja Jakobii.

6 Dasgo Ipmil guhte celkkii: «Báitos čuovga seavdnjadasas», son lea maiddái diktán čuovgasa báitit min váimmuide, vai diehtu Ipmila hearvásvuođa birra báittášii Jesus Kristusa muođuin.
    7 Muhto dát dávvir mis lea láirálihtis, vai šaddá čielggasin ahte dákkár stuora fápmu boahtá Ipmilis, ii ge mis alddámet. 8 Mii áŧestuvvat juohke láhkái, muhto eat hearddohuva; mii leat ráđeheamit, muhto eat doaivvoheamit; 9 mii leat doarrádallojuvvon, muhto eat guđđojuvvon; mii leat časkojuvvon eatnamii, muhto eat duššaduvvon. 10 Mii guoddit álo Jesusa jápmima iežamet rupmašis, vai Jesusa eallin ge almmustuvašii min rupmašis. 11 Dasgo velá dan botta ge go mii leat ain eallimin, mii addojuvvot álelassii jápmimii Jesusa dihtii vai Jesusa eallin ge almmustuvašii min nohkavaš rupmašis.
   

Malte fasader

Litt utpå kvelden begynte den ene, godt voksne mannen, å deklamere flere forfattere, blant annet Hamsun. Han kunne bøker og vers på rams, og hadde ikke så rent få scene-egenskaper viste det seg. Jeg fikk høre at han hadde to master-studier og et uant antall år på universitet bak seg.

Min forutinntatte holdning ble satt på prøve.

Andre møter med såkalte vellykkede familemødre eller fedre, har vist seg at pene fasader kan skjule både problemer og liv fylt med dobbeltmoral. Det er slett ikke alltid man kan se på folks utseende hvordan livet har skrubbet eller polert dem.

Jeg kan rett som det er ta meg selv i å plassere mennesker i bås ut fra tatoveringer, piercings, utfreaket hårfrisyre- eller farge, klær som må være flere tiår i forkant av etablert mote, eller rett og slett en oppførsel som bryter med etablerte normer. Mange, mange ganger har jeg fått mine fordommer utfordret, når det har passet slik at jeg har kommet i snakk med disse.

Da viser det seg gjerne at de som minst forsøker å ta på seg en maske for å skjule sine "feil", er de som er jordnær og ekte, og som slipper å legge energi i å spille sine teaterroller.

Neste gang du får en fordomsfull tanke i hodet, kan du finne nærmeste speil og ta en titt på egen fasade. Er det ekte alt du da ser…?

Skrevet av

Thor-Wiggo Skille

Freelance journalist  

23.07.12
2 kommentarer
  • Michaelrok wh0cd297480 [url=http://suhagra247.us.org/]Suhagra[/url] [url=http://nolvadex24.us.org/]NOLVADEX[/url] [url=http://buycialis24.us.org/]Buy Cialis[/url]
    07.06.2017 23:24:39
  • Michaelrok wh0cd789605 [url=http://augmentin3.us/]augmentin[/url] [url=http://buycialis.us.com/]cialis pills[/url] [url=http://buyflagyl.us.com/]cheap flagyl[/url]
    03.06.2017 13:47:36

Skriv en kommentar

Vi har hatt litt problemer med useriøse kommentarer og spam i det siste. Vi ber deg derfor skrive inn svaret på regnestykket under for å legge inn en kommentar.

Arkiv

Abonner på Søndagstanker

Møt nettprestene Marie Skarrebo Holmen er opptatt Marie Skarrebo Holmen er pålogget Møt nettprestene Einar Vannebo er opptatt Einar Vannebo er pålogget Møt nettprestene Inger Bækken er opptatt Inger Bækken er pålogget Møt nettprestene Janne Sukka er opptatt Janne Sukka er pålogget Møt nettprestene Eli Kristin Flåten er opptatt Eli Kristin Flåten er pålogget Møt nettprestene Pernille Astrup er opptatt Pernille Astrup er pålogget Møt nettprestene Lena Rebekka Risnes er opptatt Lena Rebekka Risnes er pålogget Møt nettprestene Britt Aanes Ekhougen er opptatt Britt Aanes Ekhougen er pålogget Møt nettprestene Roger Brevik er opptatt Roger Brevik er pålogget Møt nettprestene Maria Paulsen Skjerdingstad er opptatt Maria Paulsen Skjerdingstad er pålogget Møt nettprestene Ingrid Nyhus er opptatt Ingrid Nyhus er pålogget Møt nettprestene Ingunn Grytnes Kristensen er opptatt Ingunn Grytnes Kristensen er pålogget Møt nettprestene Karoline Astrup er opptatt Karoline Astrup er pålogget Møt nettprestene Line Kvalvaag er opptatt Line Kvalvaag er pålogget Møt nettprestene Asle Tveit er opptatt Asle Tveit er pålogget Møt nettprestene Harald Daasvand er opptatt Harald Daasvand er pålogget Møt nettprestene Knut Nåtedal er opptatt Knut Nåtedal er pålogget